En halv sandhed skaber en hel del forvirring

De fleste af os astrologer er begejstrede for astrologiens succes. Dejligt, at så mange lærer dette indsigtsfulde sprog og får ny forståelse for sig selv, andre og livet selv.

Det er vigtigt også at være klar over, at astrologi har en skygge som alt lys. Man kan få overfladisk viden, der skader mere end gavner. Og man kan komme til at lægge styring og ansvar over på ”stjernerne”, hvor det ikke skal ligge. Du er vognstyrer i eget liv. Men astrologien kan på smukkeste vis være med til at vise, hvilken majestætisk skabning du er, og hvordan din vækst kan næres bedst muligt til fuld blomstring.

Så det kan være en god idé at opsøge en kompetent astrolog, hvis man ønsker det fulde billede.

For nogen tid siden havde jeg en klient, der var særligt spændt på at høre om sit horoskop. En dejlig ung kvinde født i Fiskenes tegn. Hun nåede kun lige at sætte sig ned, før hun iltert fortalte, hvor bekymret hun var over, hvad jeg havde at sige. Hun havde læst om sit fødselshoroskop på nettet og fundet ud af, at hendes Ascendant lå i det følsomme Krebsens tegn.

Jeg nikkede bekræftende og kunne ikke helt se problemet. Men de udtryksfulde øjne duggede til, og hun udbrød frustreret: ”Jeg har aldrig følt mig som en sensitiv indadvendt Fisk – og nu har jeg en eller anden overfølsom Ascendant, som jeg overhovedet heller ikke kan genkende! Der er ingenting der passer! Enten er det mig, der er noget galt med, eller også er horoskopet helt forkert!”
Så forstod jeg. Hun var frustreret på et dybere eksistentielt niveau. Og ramt på sin identitet som menneske. Ikke nogen lille ting. Tredive års samtaler, erfaringer og studier af verdens visdomstraditioner har ledt mig til den erkendelse, at vi mennesker har det dybeste behov for at føle os set og afspejlet præcist. Et behov, der synes at ligge over det psykologiske lag og tættere på det, vi betegner med et udtryk fra den mystiske eller religiøse dimension. Begrebet frelse.

Som mennesker er vi ofte i en tilstand af indre splittelse. Tankestrømmen kører på højtryk med bekymringer, selvovervurdering eller selvtvivl. En tåbelig indre værelseskammerat, der som en fuld abe tager fejl det meste af tiden, men som vi i vores ubevidsthed bliver ved med at lytte til. Tanker, der er født af frygt og ofte overtaget fra tidligere generationer. Og på ingen måde en reel genspejling af vores kvaliteter og værdi for andre mennesker. Den fulde abes sludren kan udløse angst, stress, tvangsadfærd og andre indre forstyrrelser. Vi kan blive afhængige af kontrol, andre menneskers bekræftelse, mad stoffer, spil. I forhold til andre udløses store skænderier, når en anden misforstår vores motiver eller fejlfortolker vores ord. Vi føler os ensomme og ude af samklang med os selv, når andre ikke ser, hvem vi er. Det er som at høre en virkelig dårlig opførelse af en symfoni. Musikerne har tømmermænd, småsover eller har ikke øvet sig – der er ingen musik i musikken og ingen skønhed i klangen. Dissonans i stedet for resonans. Falskt, ikke sandt.

Denne tilstand af splittelse bliver ophævet for en stund, når vi bliver set og forstået i dybden. Gennem et andet menneskes kærlige nærvær mærker vi vores egen autentiske energi, vores essens eller sjæl. Vores særlige vibration. Som en æblekerne, der oplever, hvad den selv er, sin grokraft og store vækstpotentiale for at blive et æbletræ. Vi føler glæde, når noget vibrerer harmonisk med noget inde i os.

Verdens sprog har gode ledetråde: På engelsk er ordet for sygdom“dis-ease” – som betyder ude af samklang. ”At ease” – at være i afslappet harmoni. Det bibelske ord for ”synd” betyder på det aramæiske sprog, som Jesus talte, ”at ramme ved siden af” eller ”det som er åndeligt uvirksomt”. I flere mystiske traditioner og nærdødsoplevelser betegnes Den Universelle Kraft eller Gud med lyden ”AUM eller OM”. Hvis man siger det engelske ord for hjem ”home” langsomt, kan man næsten ikke lade være med at sige lyden aum.

Når vi rammer præcist, er vi hjemme. Når vi er i samklang, forlader spændinger kroppen og cellerne finder tilbage til deres mest harmoniske tilstand. Sproget igen: ordet frelse betyder blandt andet ”frigørelse fra uvidenhed eller illusion.” Udvikling = at vikle sig ud. Det engelske ord for ”soning” er”atonement”. At-one-ment. Os selv i enhed med universet, eller den skabte i harmoni med Skaberen. Vi er frelst, når vi er frigjort fra den fulde abes illusoriske tanker og svinger i enhed med universet.

Det er derfor, at jeg holder så meget af den psykologiske og spirituelle astrologi. Fordi horoskopet er en smuk gengivelse af den flerdimensionelle komposition af levende energi i bevægelse, som hvert menneske indeholder. Folk kan blive dybt rørt og lettede ved at høre deres kvaliteter og udfordringer nuanceret beskrevet.

Det sker ikke altid, for samspillet er forskelligt fra menneske til menneske, men når alt går op i en højere enhed i en vellykket horoskoplægning, kan klienten opleve et velsignet øjeblik. ”Lige nu er jeg viklet ud – af selvtvivl og meningsløshed. Et menneske, jeg aldrig før har mødt, kan se hvem mit dybeste jeg er, og det der betyder mest for mig. Hvad jeg er kommet til jorden for at udrette.”

Når et andet menneske ser os præcist, bliver vi ført hjem. Derfra starter eller fortsætter vandringen hen imod at fjerne det, som blokerer, og udføre det lærte i praksis. Møjsommeligt med mange fald og gentagelser undervejs. Vi falder ustandseligt i søvn, og den fulde abe sludrer videre.

Min klient var frustreret, fordi hun sad med et ufuldstændigt billede af sit horoskop – en halv sandhed, der fordybede hendes indre splittelse.
Heldigvis kunne vi med det samme rette op på det skæve billede. Den følsomme Fisk havde månen i Bueskyttens ildfulde og frygtløse tegn. Til overflod lå krigerplaneten Mars ovenpå den bløde Krebseascendant og viste gå-på-mod og initiativrigdom. I stedet for det, klienten troede, var en overfølsom og udflydende Fiske-Krebs, stod en amazonedronning klar til kamp! Vi samlede alle de forskellige dele af hendes avancerede personlighed og gjorde hende i stand til at se, hvorledes den sensitive Fiskeenergi kunne afbalancere den vilde Skytte og forfine hendes muligheder og udtryk i verden. Ikke splittet og i store skift mellem de forskellige behov og facetter, men som et samlet hele – brug din Fiskefølsomhed samtidig med din Skyttekampkraft – så får du mennesker med dig og opnår, hvad du ønsker. Bueskytten rammer præcist. Da vi var færdige en time senere, udbrød hun glad: Det er jo lige mig!!

Når vi er forbundet med vores essens eller sjæl, er vi i det øjeblik som en superleder. Der er ingen modstand på ledningen.

Verden er for tiden fuld af halve sandheder drevet af vores fælles drømmefabrik– nettet og de sociale medier. Vi bliver ført længere ind i illusion og væk fra os selv, ikke hjem. I disse tider med lammende mængder af information fra uigennemskuelige kilder, kan det være en god ide at stå stille! Hvis noget interesserer dig, gå i dybden. Læs og lyt til dygtige fagfolk og allerbedst – sæt dig selv i spil i personlige møder. Kun erfaring bliver til ægte indsigt. Hvis du ønsker at grundlægge en spirituel praksis, er der hjælp at hente i Kend din sjæl.

Hvis du opsøger lærere, terapeuter og helbredere, læg mærke til deres nærvær. Den energi, de arbejder i. En venlig, kyndig energi tyder på et menneske, der selv er forbundet. Samspillet mellem jer er også vigtigt. For mange er det en del af rejsen at finde den rigtige, giv ikke op.

Kærlig hilsen Nina

Glad på arbejde

Henvisninger:

  • Der findes mange veje og værker.  James Doty Den Magiske Butik, Gary Zukavs Sjælens hjerte, Eckhart Tolles bøger og Michael Singer Den ubundne sjæl kan være gode at starte med. Træning af sindet og forløsning af dybere mønstre er fremragende beskrevet i Sjælens mange liv af Teresa Thaning (2018). Lars Muhls Seeren og Lyset i et menneskes hjerte. Han beskæftiger sig bl.a. med Evangeliet om det fuldkomne liv, som jeg omtaler i  Kend din sjæl. Marianne Williamsons bøger er en god introduktion til brugsbogen Et Kursus i Mirakler som en vej til at arbejde med at befri sig selv fra tankerne og det illusoriske selv. Se også min Instagram og Ninas Bogreol
  • Hjernekirurgen Eben Alexander oplevede under sin nærdødsoplevelse en guddommelig tilstedeværelse, som havde lyden OM. Også buddhismens betegnelse. Sammen med pioneren Dr. Raymond Moody har han skabt en database over spirituelle oplevelser, se eternea.org.
  • Bog: Jeremy Griffith er en australsk biolog. Han har forsket sig frem til, at i evolutionens lys er mennesket ikke ondt, men frustreret over den indre splittelse mellem instinktets træk overfor bevidsthedens vilje og ønske om udforskning. Som en stork, der flyver fra Afrika mod nord uden at vide hvorfor, og pludselig får lyst til at flyve ned til et træ med æbler. Vores stork er i problemer, for hvad skal han lytte til? Gratis download af bogen Freedom.
  • Spirituel astrologi: Særligt Jan Spiller om måneknuderne, Astrology for the Soul. Alan Oken, Astrologiens Sprog og Steven Forrester,  Yesterday´s Sky. Og Kend din sjæl af undertegnede.