Få lavet en astrologisk vejrudsigt:

 

En astrologisk vejrudsigt kan besvare spørgsmålet om, hvor du med fordel kan lægge dit fokus og træffe gode valg ud fra de aktuelle processer og livsfaser.

 

Når du bliver mere bevidst om, hvor du skal hen i livet, kan det være en fordel at følge med i dine løbende astrologiske aspekter. Nu og to år frem. Det kan du med en astrologisk vejrudsigt.

Det kan være, at du overvejer at starte selvstændig virksomhed og gerne vil vide, hvornår det er bedst at gå i gang.  Eller skifte job eller påbegynde en ny uddannelse, men er i tvivl om, til hvad og hvornår. Måske står du i en krise, og vil gerne vide, hvordan du bedst håndterer den, og hvornår smerten ser ud til at klinge af?

Du kan i princippet stille spørgsmål om hvad som helst til en astrolog. Resultatet er ikke, at du får at vide, hvad du skal gøre, men du får forhåbentlig en mere klar forståelse af, hvor du skal hen og hvordan. Du kan få øje på nye mål og stier  igennem og fremad.

Hvad med den frie vilje?

Vi har en fri vilje og anvender den, når vi er bevidste. Ellers er det vores underbevidsthed – automatpiloten – der kører showet. I samspil med andre mennesker, de konkrete livsvilkår og universelle energifelter, der omgiver os. Her er et par fakta om vores hjerne:

Vores bevidsthed og vilje bor i hjernens frontallap. Den udgør ca. 10 % af hjernen. De resterende 90 % udfører kroppens funktioner og emotionelle reaktioner, som overvejende er grundlagt i barndommen. Underbevidstheden tænker for firs procents vedkommende de samme tanker som i går.

Den bevidste del af hjernen kan håndtere 40 informationer i sekundet. Vores underbevidsthed kan håndtere 40 millioner data i sekundet.

Den bevidste del af hjernen har en elektrisk spænding på 40 volt. Den underbevidste 40.000.

Kunsten er at blive bevidst om tankestrømmen og vores begrænsende forestillinger. Først da kan vi udføre vores bevidste hensigt og ønsker. Tanker om mindreværd kan ændres til tanker om selvværd. Depression til glæde. Uro til fred. Hvis man er spirituelt indstillet, kan man arbejde med kontakten til den iboende spirituelle intelligens eller sjælen.

310325_10150353855839890_2022901754_nNina er er et helt specielt, kærligt og kompetent menneske. Jeg bruger hende, når jeg skal finde vej i kaos eller få brikkerne til mit livsformål til at falde på plads. Det er altid en hjerteåbnende og bevidsthedsudvidende oplevelse. Det er meget mere end astrologi og rådgivning. Det er en nøgle til dit inderste, hun giver videre. Jeg anbefaler hende til alle, der vil leve et meningsfuldt liv.

– Ninka-Bernadette Mauritson