Interview med Eurowoman

Maj 2019 – hele interviewet.

Journalist Sine Gerstenberg stiller  spørgsmålene:

  1. Oplever du en øget interesse for astrologi? Ja, bestemt, særligt blandt de unge.
  1. Hvem kommer til dig? Og med hvilke spørgsmål? Mine klienter kommer fra alle samfundslag og i alle aldre. Forleden havde jeg en revisor, der netop havde solgt sin virksomhed og skulle finde på noget andet. Senere samme dag kom en ung pige, der skulle vælge uddannelse. Tidligere på ugen en koncernchef, der gerne vil være en bedre far for sine voksne børn. Da jeg er psykologisk/spirituel astrolog kommer de fleste med et ønske om selvudvikling. At forstå psykiske mønstre og potentiale og få hjælp til de udviklingsprocesser, de står i. Mange unge mennesker ønsker vejledning til uddannelse og karrierevalg. Det virker til at være en stor hjælp for dem, de føler sig bekræftede og styrket i at finde deres egen vej i livet. Nogle klienter er i krise og ønsker afklaring af, hvordan de håndterer processen bedst muligt. Andre står midt i et karriereskift og har behov for input til en ny vej, der er i dybere samklang med evner og interesser. Jeg har også par, der får hjælp til at forstå hinanden og kommunikere bedre. Og forældre, der gerne vil støtte deres børn på barnets egne præmisser. Astrologien er ret enestående til at beskrive et menneskes dybere behov og livsformål. Der er en grund til, at det hedder selv-udvikling. Vi skal vikle os ud af det, der begrænser os, og finde ind i vores sande natur eller essentielle jeg.
  2. Betragter dine klienter astrologien som en lidt hemmelig og magisk hobby, eller som en videnskabelig interesse de gerne vil stå ved? Jeg har indtryk af, at astrologien er ved at blive mere accepteret. Faget er del af en voksende global spirituel og holistisk strømning, der har taget fart siden 1960´erne. Det er ved at gå op for mange mennesker, at naturvidenskaben ikke har svar på eksistentielle og menneskelige spørgsmål. Og at f.eks. kvantefysikken peger på, at vi lever i et forunderligt univers, der grundlæggende består af energi. Vi er lavet af atomer, der i sin inderste kerne består af energi på forskellige frekvenser. Astrologien er en beskrivelse af forskellige former for energi, ligesom musik eller farver. Interessant nok findes der i den vestlige kulturkreds 12 tegn indenfor astrologien og 12 toner i musikkens univers. Et horoskop er for mig kosmiske noder, der viser sjælens komposition i flere dimensioner. Praktisk, følelsesmæssigt, mentalt og spirituelt. Men astrologi er ikke naturvidenskab og fungerer ikke i den ramme. Astrologien tager udgangspunkt i en antagelse af, at vi består af bevidsthed eller energi. Meget tyder på, at vi er åndelige væsner, der fungerer i en fysisk dimension, ikke omvendt. For eksempel viser forskning indenfor nærdødsoplevelser, at mennesker kan have omfattende og velordnede bevidsthedsoplevelser uden en fungerende hjerne. Den moderne astrologi er i dag integreret med andre fagområder om sammenhænge mellem krop og sind, f.eks. med lægen C.G. Jungs dybdepsykologi. Men man kan godt anvende astrologien uden at tænke over, hvorfor den fungerer. Det gør de fleste.
  1. Hvad var din egen vej til åndelig vækkelse og interessen for stjernetegn? Se Ninas historie
  2. Hvad giver astrologien til dit liv og hverdag? Og er det en praksis du kan leve af? Astrologien – jeg har næsten ikke ord for, hvor meget den giver mig. Jeg har haft min praksis i over 30 år og ikke kedet mig en eneste dag. Det er en glæde at få lov til at se ind i menneskers sjæl og beskrive for dem, hvilke smukke væsner, de er, og hvor fint et potentiale, de fleste har. For mig er det lidt som at få lov til at kigge Skaberen over skulderen. Men også være med til at løse lavpraktiske udfordringer og afhjælpe psykologiske problemer. Mindske lidelsen i verden. Hvad kunne være mere meningsfuldt? Jeg har kunnet leve af astrologien stort set fra starten, måske fordi jeg var heldig at få lov til at skrive den første bog om astrologi for unge ”Stjernerne i dig” i 1989. I min egen hverdag har astrologien særligt hjulpet mig til at støtte mine børns udvikling, som jeg beskriver i kapitlet om børn og spiritualitet i bogen ”Kend din sjæl”.
  3. Forstår du den skepsis der kan være omkring astrologi? Ja. Der findes desværre en mængde kulørt materiale i medierne og på nettet. En halv sandhed giver en hel del forvirring. Heldigvis har de nye medier også givet nem adgang til den seriøse astrologi, og særligt på engelsk findes flere tusinde gode bøger. I min optik er det en alvorlig forsømmelse, at skolerne stadig ikke introducerer en så betydningsfuld strømning som den holistiske tænkning, der involverer millioner af mennesker og er startet for mange årtier siden.
  4. Er der noget stjernerne ikke kan sige noget om? Bestemt. Hvad mennesker skal gøre konkret i livet. Vi har en fri vilje. Det er derfor, at jeg ikke taler om at fortælle mennesker om deres fremtid, men tilbyder en ”astrologisk vejrudsigt”. Ligesom med vejret kan man jo altid vælge at blive siddende på sofaen fremfor at hoppe glad rundt i regnen. De aktuelle aspekter viser vækstfaser og cyklusser. Timing er vigtig. Selve fødselshoroskopet er et overordnet kort, ikke selve landet. En astrolog kan anvise en vej, men man skal selv gå den. Hvis den giver mening og føles rigtig. Astrologer kan tage fejl og tolke forkert som andre faggrupper.
  5. Og hvad kan de fortælle os? Hvordan vi får bedre kontakt med os selv og andre. Astrologien viser livet, som det opleves af de fleste mennesker – magisk og forunderligt. Måske en dybt meningsfuld åndelig rejse. Jeg oplever, at mange unge er dødtrætte af at blive opfattet som produktionsenheder eller forbrugere. Det lineære og materielle livssyn har bragt planeten på randen af destruktion. Det er en alt for begrænset forståelse af, hvad livet er, og ødelæggende for både jord og mennesker. Vi må en anden vej, hvor vi ikke lever for at forbruge eller overleve, men skabe kreativt sammen med dem, vi holder af. I respekt for livets skiftende faser og cirkulære natur. Ved at kende til de 12 grundenergier kan man få en dybere forståelse af, hvor forskellige mennesker er, og lære at behandle sig selv og andre bedst muligt. Gennem fødselshoroskopet kan man lære sit eget potentiale at kende og få hjælp til at udfolde det, der lever i en. Særligt det at få indblik i sin partners eller børns enestående personlighed og behov giver store resultater. Og så er astrologi virkeligt sjov og kan være en mulighed for at tale om store og vigtige ting, både personligt og kulturelt. Læs mere.