Astrologi – et energisprog

 En dag fik jeg en mail fra en klient, der netop havde fået lagt sit horoskop.

”Jeg anede ikke, at astrologien rummede så mange interessante informationer – hvor kan jeg lære mere?”

Hun havde som mange andre kun hørt lidt om stjernetegnene og de daglige horoskoper.

Nogle klienter er helt blæst væk over deres horoskoplægning. En skøn gut på 19 år gik i stå under vores samtale og kunne pludselig ikke huske svarene på de enkle spørgsmål, jeg stillede undervejs. Nogle dage senere var han kommet sig og udtrykte stor glæde ved den indsigt, han havde fået i sig selv og sit potentiale.

Mange mennesker ved ikke, at der i astrologien findes en dybere visdomstradition til selvindsigt og livsforståelse. Måske fordi ingen har fortalt dem det. Uddannelsessystemet ikke er opdateret på en kulturel og videnskabelig tænkning, der har optaget millioner af mennesker verden over siden 1960erne.

De unge får stort set ingen introduktion til den spirituelle psykologi og de holistiske egenskaber ved vores bevidsthed, kroppens celler, vand og planter. Eller nærdødsoplevelser og andre kilder til en ny, flerdimensionel verdensopfattelse. 1)  På trods af, at kvantefysik og forskning i bla. cellebiologi og meditation understøtter mange forbundne dimensioner mellem krop og sjæl.

Der eksisterer en smuk, kærlig og holistisk livsfilosofi  i verden. Og det er i min optik en forsømmelse ikke at undervise i denne vigtige kulturstrømning på skoler og gymnasier. Læg det frem for de unge, og lad dem selv vurdere.

Astrologien, dette store reservoir af oldgammel visdom og potentiel forståelse af mysterierne ved menneskeligt liv, er blevet studeret på ny i lyset af moderne psykologi og andre områder af viden. Og er blevet markant reformuleret af nogle få pionerer med et nyt sprog og en myriade af nye anvendelsesmuligheder.

En af pionererne var grundlæggeren af den analytiske psykologi, lægen C.G. Jung. Han fandt frem til, at ”astrologien indeholder summen af menneskehedens viden om psykologi siden oldtiden”. C.G. Jungs arbejde støttede sig i stor stil på astrologien, og han anvendte sine patienters fødselshoroskop til at fordybe forståelsen af deres psykologiske mønstre. 2)

Astrologien er over 3000 år gammel, den moderne psykologi under 150 år.

Det, astrologien beskæftiger sig med, er energi. Vi består af atomer, der i sin inderste kerne er energi på forskellige frekvenser. Vibrationer. Som toner og radiobølger.  

De 12 tegn, de tre grundfarver og den vestlige kulturs 12 toner.

Atomfysik er videnskaben om energi og deres indbyrdes relation.

Det samme er astrologien – et energisprog, der beskriver forskellige energier og deres indbyrdes relation eller samspil. Ligesom farver eller musik. Som de opleves af mennesker. På det ydre, men også på det indre plan af bevidsthed. Det er dér, du og vi oplever livet fra, fra et punkt i bevidstheden.

Kvantefysikken peger på, at aktiviteten i vores bevidsthed påvirker atomernes opførsel – vi har hele vores væren i et interaktivt felt af energi. 3) Adfærden i feltet kan ikke forudsiges med sikkerhed, fordi delene spiller sammen og skaber nye mønstre. Men man kan godt fastlægge et afgrænset felt af muligheder. Ligesom når man kaster en pose æbler ned ad en trappe. Æblerne havner et eller andet sted på trappen, ikke oppe på taget eller i et helt andet land.
Kvantefysik sprænger rammerne for naturvidenskabens begrænsede kontrolforsøg, og det samme gør astrologien. For ikke at tale om nærdødsoplevelser, der foregår uden en fungerende hjerne.

emoto-masuru

Vandkrystaller. Forskeren Masuru Emoto spillede musik og anvendte forskellige ord på vand, som han derefter frøs ned.1)

Hvorfor planeternes stilling ude i himmelrummet siger noget om aktiviteten på det jordiske plan og i vores bevidsthed ved vi ikke. Vi kender ikke mekanismen. Men det er astrologien ikke alene om.

Naturvidenskabens største problem har altid været at definere systemers mekanisme. 4)  Vi ved f.eks. ikke, hvordan tanker overføres til elektriske impulser i hjernen. Vi ved overhovedet ikke, hvordan mennesker uden aktivitet i hjernen kan have omfattende og velordnede bevidsthedsoplevelser. Nærdødsoplevelser optræder som udgangspunkt hos mennesker, der ikke er påvirket af medicin. Tværtimod tyder forskning på, at medicin spærrer for denne oplevelse. 5)

Fødselshoroskopet er et billede af et menneskes dynamiske og levende energimønster.

Hvilke energier udtrykker sig i dig – dine evner og kvaliteter? Hvor flyder energien ubesværet, og hvor er den blokeret? Hvad er dine reaktionsmønstre? Hvilke områder af livet er særligt vigtige og hvad er du kommet hertil for at erfare og udvikle?

I astrologien arbejder vi med elementer, tegn, planeter, huse og aspekter. Sol og måne er ikke planeter, men indgår i denne betegnelse for nemheds skyld.

Elementerne – ild, jord, luft og vand – er livsoplevelsens energisubstans.

Tegnene er de grundlæggende energimønstre og viser specifikke kvaliteter af oplevelse og erfaring.

Planeterne regulerer energiflowet og repræsenterer forskellige erfaringsdimensioner.

Husene viser de områder af livet, hvor de specifikke energier vil komme lettest til udtryk og blive mødt mest direkte på det konkrete plan.

Aspekterne afdækker dynamikken og intensiteten af livsoplevelsen, og også hvordan energier interagerer inden i den enkelte.

Astrologien beskriver disse energier gennem symboler. Symbolerne kan virke enkle og naive, men de har mange lag af betydning og strækker sig årtusinder tilbage i tiden. Symboler er den tidløse sjæls udtryksform ligesom myter. Ord er ikke nok.

tyrenTegnet Tyren har f.eks. dette dyr som symbol. Men i oldtiden var tegnet knyttet til den hellige ko som et symbol på frugtbarhed og evnen til at skabe på det fysiske, konkrete plan. For at være frugtbar i konkret og vid betydning må man have kontakt med det levende liv, Den Universelle Kilde. Tyrens tegn forbindes derfor også med kvinden, der har kontakt med den hellige Kilde i sig selv og formår at give den udtryk gennem kroppen. Tegnet kaldes også ”præstinden” eller ”den guddommelige stemmes fortolker”. Hun forbinder sig med universets vidunderlige rytme og toner og udtrykker sig sanseligt gennem fødslen af et barn, sang, dans eller kunst. Som den skønne Beyoncé, den smukt syngende Adele eller deltagerne i en afro-amerikansk gudstjeneste. Da vi taler om energi, kan mænd indlysende også have kontakt med denne kraft i sig selv. 6)

beyonce helfigurTyrens tegn viser også nødvendigheden af at være i kontakt med den levende jord og den puls, som livet udfolder sig i. Ting Tager Tid. Rødder gror i mørke, spirer er skrøbelige og vækst følger sit eget rolige tempo, indtil planten udfolder sig i en fest af blomster i det vilde forår. Livets organiske puls har mange af os mistet forbindelsen med. Så får vi ødelæggelse, stress og psykiske forstyrrelser. Mennesker har brug for tid, ro, nærvær og omsorg for at vokse eller blive raske efter sygdom. Det ved gartneren, sygeplejersken og den gravide kvinde, men ikke de, der er på jagt efter penge, ting og magt. Planeten har måske behov for flere gartnere og knapt så mange jægere.

Vi har alle behov for at forstå og inkorporere Tyrens smukke visdom. Og Stenbukkens og Vædderens og resten af de tolv energityper. Mennesker født i et tegn kender og udtrykker denne energi. Det samme gør mennesker med andre planeter i tegnet. Vi er alle en blanding af forskellige energier. Kun fødselshoroskopet viser det præcise billede. Men vi bliver rigere på liv og glæde og udvikler større forståelse ved at kende alle de forskellige energityper med hver deres forskellige forudsætninger og behov. I verden, i vores familie og netværk.

Astrologien er dybest set en hjælp til at blive sig selv og komme til fuldt udtryk – at BLOMSTRE. Og samtidig forstå og nære andres vækst. Tulipanen, rosen og liljen står smukt ved siden af hinanden uden at være i konkurrence og kan ikke siges at være egoistiske, når de folder sig ud…
Læs mere om astrologi i Stjernerne i dig og Ind i horoskopet. Jeg har samlet mine bedste links og bøger om selvudvikling og spiritualitet på Ninas Bogreol og fortæller om spirituel astrologi og psykologi i Kend din sjæl.

Kilder:
1) Se fx. den prisbelønnede film Heal på Netflix.

Også Roger Walsch et al, Menneskets transpersonlige dimensioner. Yongey Rinpoche, Glæden ved at være til om forskning i virkningen af meditation. Cellebiologen Bruce Lipton er en af verdens første forskere i stamceller og har skrevet Intelligente celler om epigenetik. Det samme har Dawson Church i Dine geniale gener (2019). Masuru Emoto har studeret ord og musiks virkning på vand i De skjulte budskaber i vand. I bogen Planternes hemmelige liv har forfatterne vist samme påvirkning på planter.

2) Jung´s Studies in Astrology (2017) af Liz Greene. Analytisk psykolog, doktorgrad i psykologi og historie.

3) Artikel om resonans i Scientific American (2018) , Lynn McTaggart, Feltet. Amit Goswami, The Self-Aware Universe. Bernadette Brady, A Place in Chaos – om kaosteori og astrologi.
4) Stephen Arroyo, Håndbog i horoskoptolkning s. 13. Citat af Dr. Jacob Zigelboim, Adjungeret professor ved UCLA School of Medicine.
5) Lægen Melvin Morse beskriver i bogen Closer to the Light sin undersøgelse af nærdødsoplevelser blandt 133 kritisk syge børn. 12 af dem var ikke i behandling med medicin. Undersøgelsen viste, at nærdødsoplevelser optrådte hos et markant flertal af de ikke-medicinerede børn og tydeligt havde forbindelse med dødsprocessen. Ingen, 0 %, af de medicinerede børn havde haft nærdødsoplevelser. Publiceret i American Journal of Diseases of Children, Nov. 1986.   Se database om menneskers spirituelle oplevelser grundlagt af lægerne Moody og Alexander, eternea.org
6) Om de astrologiske symboler i den førkristne verden, hvor f.eks. Krebsens symbol var Bierne, og Fiskenes tegn Delfinen: Sheila Farrant, De kvindelige symboler i dyrekredsen.