Lynkursus i ledelse – Teori U for dummies

Jeg ved det godt. Der findes ikke noget lynkursus i ledelse. Og vi er ikke alle ledere. Eller er vi?
Jo, det er vi. Vi er ledere for os selv. Og måske for en børneflok, en skoleklasse eller et fodboldhold med miniputter.
I en artikel fra Harvard Business Review hævdes det, at den gode leder er undtagelsen, ikke reglen. Fordi vi mennesker vælger og tiltrækkes af en personlighedstype, som er notorisk dårlige ledere – den narcissistiske type med charme, selvtillid og lækkert hår. Med karisma og høj cigarføring. Men denne type er mest optaget af sig selv. Ikke gruppen og gruppens behov. Det er indlysende et problem. Studier viser, at de to vigtigste egenskaber ved en god leder er rolig myndighed, i kombination med uselviskhed eller ”ego-lessness”.
Det er også egoet, vi kæmper med, når vi skal lede os selv.

TEORI U

Seniorlektor Otto C. Scharmer ved Massachusetts Institute of Technology har skrevet en bog om ledelse, der bl.a. forsøger at indkredse denne særlige tilstand af ”egolessness” i bogen ”Teori U”. Bogen har taget verden med storm.

Hans beskrivelse af den gode leders kvaliteter og af de processer, der kan skabe de bedste resultater for både mennesker og bundlinje, kan anvendes af alle mennesker i alle livets forhold.
Her kommer en lille smagsprøve i min version. Jeg kan slet ikke yde bogen retfærdighed, så læs endelig selv videre i bogen, hvis du har lyst. Alene de første 55 sider er hele indsatsen værd.

Otto C. Scharmer er søn af en biodynamisk bonde i Tyskland. I barndommen skulle han og hans søster hver søndag følge med faderen ud på en markvandring. De skulle se på planternes vækst og være med til at vurdere, hvordan markerne havde det. På de mange vandringer sagde faderen ofte: ”En mark har en synlig og en usynlig flade. Det er den usynlige dimension, der bestemmer, hvordan planterne gror.”

En familie og en arbejdsplads er en mark. Med en synlig og usynlig flade. Ordet kultur kommer af ordet ”kultivering” – menneskets forbedring af jordbunden.

plantekasse 2

Adskillige år senere gik det op for Otto Scharmer, at mange ledere kun beskæftiger sig med virksomhedens synlige flade: væksten og høsten. De synlige resultater. Men markens kvalitet, den usynlige flade, giver de ikke meget opmærksomhed. De kommer kun et spadestik ned. Noget med arbejdsmiljø og virksomhedskultur ud fra tal og spørgeskemaer.

DEN BLINDE PLET

De beskæftiger sig stort set aldrig med det, OS kalder den blinde plet: selve lederens egen indre tilstand.
Teori U handler om det, mange ledere og lærere selv har erfaret: At man kan læse teorier om ledelse i årevis uden nogensinde at kunne få dem til at fungere i praksis. Og omvendt, at nogle få er strålende ledere og lærere uden at have åbnet en bog.

Der er en faktor X. Denne faktor er lederens egen indre tilstand. En særligt sensitiv, åben og positiv indre tilstand er afgørende for succes.

Denne indre tilstand består af:
• Et åbent sind
• Et åbent hjerte
• En åben vilje

OS kalder tilstanden for  ”presencing” – en kombination af ”presence” – at være fuldt tilstede i nuet, og ”sensing” – at være intuitivt fornemmende/sansende.
Når man er i denne tilstand, er man i stand til at skabe et dagsordensfrit felt eller rum, hvor andre kan bidrage med nye tanker og ideer uden frygt. Det gør folk kun, hvis de er sikre på, at der i rummet er et lige magtforhold – at de tanker og følelser, der opstår, er velkomne. At de er velkomne som mennesker, ikke produktionsenheder. Med 100 % tillid og ingen kontrol eller sanktioner.
En leder, der har en dyb og ægte interesse for sine medarbejdere på et menneskeligt niveau, kan skabe dette rum. Ligesom en lærer, der kan lide børn, opnår helt andre resultater end en, der ikke kan lide børn.
Følelsen af, at man er grundlæggende afholdt og accepteret, ændrer alt.  Som min indianske lærer Medicine Story sagde: There´s is only one driving force in people´s lives and that is love or wanting to be loved.

AT SLIPPE VANETÆNKNING

Men hvordan tør man give slip på rutiner, vaner og fortidens måde at gøre tingene på? At holde op med at downloade information om virksomhedens synlige flade i power points og skemaer og begive sig ind i det usynlige åbne rum, hvor helt nyt kan opstå?

Otto Scharmer fortæller videre:
Som ung mand var han en dag i skole og blev kontaktet af sin lærer. Han skulle tage hjem med det samme. Med en synkende fornemmelse begav han sig hjemefter til sin families 350 år gamle slægtsgård. Han blev mødt af et flammehav og ulmende ruiner. Alt, hvad hans far og far før ham havde bygget op var forsvundet fra jordens overflade. Mens han hjælpeløst stod og så til, skete der noget: Han blev opmærksom på, at en del af ham roligt iagttog alt, hvad der skete. En del af ham var fuldstændig fri og ikke bundet til noget jordisk. Der var et aspekt af ham, der var fuldstændigt levende og fri til at virke i nutiden.
”Jeg bare stod der og mærkede heden fra ilden og følte det som om, tiden kørte langsommere og langsommere. Efterhånden som mit blik trængte dybere og dybere ind i flammerene, var det som flammerne også begyndte at synke ind i mig. Pludselig forstod jeg, hvor knyttet jeg havde været til alt det, der var blevet fortæret af ilden. Alt det jeg troede, jeg var, var blevet opløst til intet. Alting? Nej, måske ikke alting, for jeg følte, at der var en lille bid af mig selv, der stadig eksisterede. Der var stadig en, der stod og betragtede alt dette. Hvem var det? I det øjeblik forstod jeg, at der var en helt anden dimension af mig selv, som jeg aldrig før havde kendt, en dimension, der ikke havde forbindelse til fortiden…”

Denne oplevelse gjorde det klart for ham, at der findes et punkt i et menneske og i en proces, hvor alle er frie til at være sig selv i kontakt med deres fulde potentiale, og til at skabe noget helt nyt sammen. En transcendent dimension, hvor det kreative indre menneske kommer frem. Forankret i nutiden med hensigt om at skabe fremtiden. Man er ikke længere bundet til fortidens måde at tænke og gøre tingene på.

Otto Scharmers 87-årige bedstefar besøgte den nedbrændte gård dagen efter, gik hen og tog faderen i hånden og sagde ”Hold hovedet højt, min dreng, og se fremad”. Så vendte han om, gik direkte tilbage til den ventende bil og kørte væk. Han døde stille nogle dage efter.

Her er processen stillet op i et skema.

Teori U 1Denne særlige åbne tilstand giver mulighed for at agere således i samspil med andre mennesker:

Teori U 2Som leder og lærer er forudsætningen at arbejde med sig selv og sine egne dagsordner for at kunne sætte andre fri til at bidrage uden frygt. Det gælder i alle menneskelige relationer – til partner, børn, familie og venner. Når vi er bundet til noget – ting, mennesker, forestillinger, lider vi og begrænser os selv og andre af frygt.
Vejen ud af binding og vanemønstre foregår i arbejdet med bevidstheden gennem metoder som selviagttagelse, udviklende samtaler, kurser, coaching, terapi, meditation, mindfulness og, for nogle, også bøn.

Du er som altid velkommen her hos mig til at starte eller fortsætte din proces med at blive en god leder. For dig selv eller andre.

Jeg ved ikke, om det var denne tilstand, Otto Scharmer tænkte på. Men jeg er sikker på, at den må være gavnlig. Sådan i det hele taget:

Hav det godt, hold hovedet højt og se fremad – måske til et gensyn her på Mælkevejen eller over Skype!

Kærlig hilsen Nina

kat på hovedet

Henvisninger:
Why Do So Many Incompetent Men Become Leaders?, Harvard Business Review. Https://hbr.org/2013/08/why-do-so-many-incompetent-men

Teori U,  Otto C. Scharmer, forlaget Ankershus. Også Skabende nærvær af Scharmer, Jaworsky et al.
En flig af himlen, Nicolai Moltke-Leth
En ny jord, Eckhart Tolle. Og Den ubundne sjæl af Michael Singer. Om tankestrømmens betydning for udvikling og lykkefølelse. Hvordan vi slipper binding.

Andre fremragende ledelsesbøger:
Skabende nærvær, se ovenfor.

Speed of Trust,  Stephen Covey. Fås med samme titel på dansk.

Leading with wisdom, Peter og Kirsten Pruzan.

Gung Ho, Ken Blanchard. En vidunderlig fortælling om et ledelsesforløb med inspiration fra indiansk filosofi.

Sacred Hoops, og The 11 Rings of Succes af basketballtræner for Chicago Bulls, Phil Jackson, også med inspiration fra indiansk filosofi og betydningen af “deep trust” på et hold.