Kort om Nina:

Nina Bentzon er uddannet spirituel og psykologisk astrolog ved Institut for Astrologi og The Astrologer´s Association, London. Hun har desuden dygtiggjort sig  inden for coaching, dybdepsykologi, mindfulness og meditation.

Nina er forfatter til tre bøger og har oversat en række holistiske bøger fra engelsk. Hun er foredragsholder, afholder workshops og underviser på sin egen uddannelse i psykologisk astrologi. Nina har en bachelorgrad i jura, bor i Hornbæk og er mor til tre drenge.

Nina fortæller:

“Interessen for astrologi opstod i 14-årsalderen, da jeg opdagede, at min familie var et astrologisk fænomen. Mine forældre var næsten astrologiske tvillinger, og 75 % af mine nærmeste familiemedlemmer var født i et af de tre lufttegn, Vandmand, Tvilling eller Vægt. Det burde have været 25 %. Der var så mange påfaldende sammentræf, at tilfældighed blev fejet helt af banen.

Som 20-årig gennemlevede jeg en vanskelig fase af mit liv, hvor jeg kæmpede med en spiseforstyrrelse og et smertefuldt parforhold. Mødet med en dygtig astrolog ændrede alt, og blev en portal til en gennemgribende ny forståelse af livet.  Under min uddannelse som jurist var jeg på et ophold hos en menneskerettigheds-advokat i Canada, hvor jeg stiftede bekendtskab med den indianske visdomstradition. Det blev starten på et kvantespring fra juraen ind i spirituel livsforståelse og transpersonlig psykologi. Jeg har været spirituel astrolog siden 1987.

I samme periode blev min daværende mand og jeg blev ramt af ufrivillig barnløshed i over 5 år. Vi besluttede at finde en vej ud af lidelsen ved at arbejde med spirituelle og holistiske redskaber. Det lykkedes over al forventning, selvom vores første lille datter, Clara, døde under fødslen. Hurtigt efter fulgte tre dejligt spillevende drenge på kun to år.       

Denne proces forankrede mig i en fuldkommen vished om eksistensen af et spirituelt plan, hvorfra vi kommer som sjæle. Vi er sjæle, der har en jordisk oplevelse, ikke omvendt.
Når folk synes, at det spirituelle er uhåndgribeligt og tåget, er mit svar, at det spirituelle livssyn er det, der har givet flest håndgribelige resultater i mit liv. Dem har jeg beskrevet i bogen Kend din sjæl.
Denne erkendelse ligger som en dyb baggrund for mit arbejde: Man må arbejde med at etablere kontakt til sin sjæl eller ånd, hvis man vil opnå gode konkrete resultater, vedvarende fred, glæde og vitalitet.

Jeg har efterfølgende taget en række kurser og efteruddannelse, som man kan læse nærmere om i mit cv.  Jeg har et samfundsmæssigt engagement i at fremme et nyt paradigmeskifte indenfor juraen, genoprettende ret, som tilstræber heling af mennesker og deres netværk fremfor straf og udstødelse.  I 2010 var jeg med til at stifte foreningen Livline i Sorgen, der hjælper børnefamilier i sorg. Frem til 2013 var jeg næstformand i foreningen.”